Вверх

Индустриаль парк "SABA"

Эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару өчен уңайлы шартлар тудырылган территория.
Буш участоклар
Трансформатор подстанцияләре
Транспорт инфраструктурасы
Баштагы халәт
tooltip1

Индустриаль парк "SABA"

Эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару өчен уңайлы шартлар тудырылган территория.
Буш участоклар
Трансформатор подстанцияләре
Транспорт инфраструктурасы
Баштагы халәт

Буш участоклар

Җир кишәрлеге №83
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.57 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №84
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.57 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №85
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.57 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №86
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.57 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №87
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.72 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №88
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.72 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №89
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.72 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №90
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.71 Га
Карарга
Җир кишәрлеге №91
company_place_tip_Җир кишәрлеге
0.62 Га
Карарга
"Саба" индустриаль паркының өстенлекләре
Уникаль географик урнашу
Әзер инженерлык челтәрләре, бушлай тоташтыру, кирәкле лимитлар булу
Җир кадастр бәясенең 0,5 % * 10 нан җир кишәрлекләрен сатып алу
Сату базары һәм хезмәт ресурслары якын булуы
Җир кишәрлекләрен торгларсыз кулланылышка бирү
Электр энергиясе 4,3 сум/ м2 ка кадар
Транспорт унайлылыгы
Дәүләт ярдәме
Җитештерү урыны аренда бәясе 100 сум./м2 тан башлана

Ташламалар

0 сум
Җир кишәрлекләрен резидентларга бушлай арендага бирү
0 сум
Аренда чорында җир кишәрлегенә салымнан азат итү
4,3 сум
Электр энергиясе буенча ташламалы тариф (башлана)
0 сум
Теләсә кайсы егәрлек электр ресурсларына тоташтыру
ТАШЛАМАЛЫ БӘЯ БУЕНЧА ҖИР КИШӘРЛЕГЕН САТЫП АЛУ МӨМКИНЛЕГЕ